En alguns països, els noms i tècniques poden canviar, aquesta imatge ens serveix d’ajuda per entendre les principals diferències en els talls de boví a Hispanoamèrica.

read more