Termes i Condicions

 

Els presents Termes i Condicions regulen l’ús de el servei de la pàgina web Carns Milà d’Internet www.carnsmila.com que J.MILÀ, SA (Des d’ara Carns Milà). amb domicili social al C / Tarragonès 25 Pol. Ind. Molí d’en Serra Santa Oliva (Tarragona) CP 43710 i CIF A43094929.

La utilització del lloc web Carns Milà, atribueix la condició d’usuari de la pàgina web Carns Milà (en endavant, “l’Usuari”) i expressa la conformitat plena i sense reserves, de l’Usuari, a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per Carns Milà en el moment de l’accés de l’Usuari a la pàgina web Carns Milà ja que els mateixos poden patir modificacions. Per això, l’Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web Carns Milà. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats al lloc web Carns Milà en el moment que l’Usuari faci ús dels serveis que presta Carns Milà través de la pàgina web Carns Milà.

L’accés i / o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l’Usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada per Carns Milà al seu lloc web Carns Milà en el moment en què es produeixi l’accés i / o utilització.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquests Termes i Condicions així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de el present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Condicions d’accés i utilització del lloc web

L’Usuari haurà de registrar com a tal, emplenant el formulari a l’efecte, rebent un nom d’usuari identificatiu i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran que l’Usuari formalitzi amb Carns Milà la compra d’aquells productes en els quals estigui interessat.

El registre com a client és gratuït.

L’usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d’usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L’Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a l’efecte la contrasenya i nom d’usuari amb motiu d’una utilització no diligent o de la pèrdua de les mateixes per l’Usuari. Per prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d’usuari, si us plau poseu-vos immediatament en contacte amb nosaltres.

Ús de Cupons Descompte i Promocions

Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte en Carns Milà hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables.

Tots els cupons descompte que Carns Milà faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’1 mes a menys que s’especifiqui el contrari.

L’aplicació d’un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínima determinat en el cas de coexistir amb una promoció en què les despeses d’enviament tinguin cost zero (0euros).

Carns Milà es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut de el sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes de el mateix usuari o lliurar en la mateixa direcció postal. Així mateix Carns Milà es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d’ús indegut de el sistema de cupons.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons fet d’usar un mateix compte de PayPal per a realitzar el pagament de més d’1 comanda fent ús de la mateixa cupó de descompte o usant cupons descompte de invitacions amb l’objectiu de autoconvidar, encara que es tracti d’usuaris registrades amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament

Altres promocions com ara les anunciades en suport paper poden estar subjecte a un mínim de compra de, per exemple, 30 euros.

En tot cas, Carns Milà es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivats de l’ús d’aquests cupons o vals de descompte, en aquest cas haurà de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant , no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels usuaris.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web Carns Milà.com de manera conforme amb la llei, amb el que disposa en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l’ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web Carns Milà.com amb fins o efectes il·lícits.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Carns Milà pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquests Termes i Condicions.

Modalitats de comanda, preu i costos d’enviament

 

Els costos d’enviament són gratuïts (0 euros) a partir de 30 € de compra, i tenen un cost de 10 € per a comandes inferiors.

Tal com es detalla a la secció “Zones de lliurament”, aquests costos d’aplicar a les zones de repartiment disponibles.

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d’Internet: www.carnsmila.com.

Cada usuari de Carns Milà es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de carnsmila.com.

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, l’usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.

Les dades registrades per Carns Milà constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Carns Milà.com i els usuaris. Carns Milà confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. Per aquest motiu i juntament per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari en Carns Milà mitjançant serveis de correu electrònic temporals.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.

Carns Milà es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment de l’registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte).

Carns Milà es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

Carns Milà farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris a la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d’haver-se realitzat la comanda l’usuari serà informat bé per correu electrònic o bé per telèfon – a el telèfon que l’usuari hagi registrat – de fet, i se li donarà a triar entre o bé cancel·lar la totalitat del que s’ha demanat, o bé de la modificar inclòs el seu corresponent import econòmic. En aquest cas, la rapidesa de la devolució al compte bancari de el client dependrà de l’tipus de targeta utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària.

Pagament

El pagament de les compres s’efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, Mastercard i American Express.
En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

Seguretat

Per a la seva seguretat Carns Milà ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel • la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.
Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies a el qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.
Només el Banc, PayPal i Stripe tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Carns Milà no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Lliurament

Carns Milà farà tot el possible per lliurar en temps i forma especificats durant el procés de compra. El termini de lliurament l’organitza l’empresa, sempre dins el període de dos dies laborables (dissabtes exclosos) des de la compra.
Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic després del pagament de la compra.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Carns Milà, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l’emissió de l’correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou l’IVA.

En fer la comanda a la web de Carns Milà, es demanarà a l’usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part de l’transportista a el client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Carns Milà per correu electrònic a botiga@carnsmila.com. En cas que el seu paquet arribi trencat, mullat, reprecin- tatge amb un precinte sense el logotip de Carns Milà o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que en un termini de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia, ho faci constar a l’albarà de l’transportista en el moment del lliurament, i ens indiqui la incidència per email a l’adreça botiga@carnsmila.com o bé trucant a l’+34 977 66 29 32. en aquest sentit, Carns Milà reemborsarà l’import d’aquells productes afectats per un trencament o incidència esdevinguda durant el procés de transport com ara una pèrdua.
facturació

Podràs sol·licitar la factura mitjançant correu electrònic fins com a màxims el dia 16 del següent mes d’haver realitzat la compra (Reial Decret 1496/2003). En cas de voler rebre la factura en format paper o electrònic, enviar un correu electrònic a botiga@carnsmila.com especificant el nom d’usuari del teu compte Carns Milà i el nombre de compra de què es vol obtenir la factura.

Zones de lliurament

La zona de lliurament coberta per Carns Milà és tot Catalunya.

Devolució motivada

Els articles oferts a la nostra web són de màxima qualitat i majoritàriament peribles. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de 48 hores a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució de productes no peribles.
Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet el tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), Carns Milà abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client. És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són de l’agrado de el client i s’han retornat dins del termini establert Carns Milà abonarà el cost dels productes i les despeses d’enviament (en cas que s’hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client.

Els productes frescos o congelats susceptibles de deteriorament no es poden tornar segons la legislació vigent, això per motius d’higiene i salut. Més encara amb l’aparició de l’Covid-19.

No obstant això això no vol dir que no s’admetin reclamacions referides a aquests productes, i fins i tot la possibilitat de reemborsament.

Quan es produeixi un problema de qualitat en un producte perible, és obligatori reportar el més aviat possible i en tot cas abans de les 48 hores del lliurament. S’ha de d’escriure un correu a botiga@carnsmila.com que inclogui descripció exacta de l’article, problemàtica. Recolzat per fotografies si és possible. Com a alternativa, recopilar les dades i cridar a el telèfon +34 977 66 29 32, preguntant per QUALITAT.El nostre departament de qualitat es posarà en contacte amb vostè i li indicarà com procedir amb el producte presumptament defectuós.

Després de realitzar una investigació, li serà comunicat el resultat i abonat el reemborsament que li correspongui.
En el cas que Carns Milà es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un client d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i aquest no es trobés en aquest lloc (des d’ara “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, Carns Milà es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència de l’transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses de lliurament ascendiran a un import de 10 €.

Les despeses de devolució per “absència no comunicada” seran els mateixos aplicables per al cas que preveu el paràgraf anterior.

Tot i el paràgraf precedent, Carns Milà té com a procediment habitual efectuar una crida a el client i tractar de concertar una nova entrega; però no pot garantir-ho ja que depèn de l’servei de les agències de transport a la localitat en qüestió.

En el cas que Carns Milà no realitzi el lliurament al lloc prèviament concertats i confirmats pel client, aquest pot últim de forma unilateral refusar la comanda i Carns Milà haurà reintegrar l’import total de la compra que efectivament hagi abonat.

Devolució per desistiment

Carns Milà només acceptarà devolucions alienes a reclamacions o problemes, que compleixin els següents requisits:
No pot ser producte susceptible de deteriorament sanitari per temperatura o manipulació.

El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t’hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

El procés de devolució s’ha d’iniciar abans de 24 hores des del lliurament.

Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça botiga@carnsmila.com o bé trucant a l’+34 977 66 29 32.

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l’article 79 de Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 de l’R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no és aplicable, entre altres supòsits, a:

  1. Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (com ALIMENTS FRESCOS O CONGELATS), productes oberts i / o consumits parcialment.
  2. Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. (A títol d’exemple: Roba interior, banyadors, matalassos, etc.)
  3. Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  4. Enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament. El mateix criteri s’aplicarà als llibres.
  5. Béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  6. Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

La devolució de l’import del producte es realitzarà o bé amb una devolució directa de l’import a través del mètode de pagament utilitzat pel client en la seva compra, o bé amb l’enviament de cupons en el compte de client, depenent de el cas concret i les possibilitats. En cas de realitzar-lo a través de cupons, aquests tindran una validesa de 30 dies naturals.

Queden excloses de la devolució de les despeses d’enviament totes les compres enviades mitjançant paqueteria, 10 € / paquet.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar a l’consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa de l’preu oa la resolució de el contracte. Els terminis legals són de dos anys de durada de la garantia des del lliurament del producte i de dos mesos des que l’usuari coneix la falta de conformitat amb el producte per comunicar-ho a l’venedor.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Carns Milà no es pot considerar com a responsable de l’incompliment de l’contracte celebrat en cas de ruptura d’existències, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi, o similars, sense perjudici de la devolució a el client de l’import de la compra que efectivament hagi satisfet.

Els presents Termes i Condicions es regeixen per la llei espanyola.

En cas de litigi, l’usuari es dirigirà en primera instància a Carns Milà per obtenir una solució amistosa.

S’interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als tribunals de el domicili de el client, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del Vendrell.

La Comissió Europea facilita també als consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per resoldre els litigis de forma amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013, accessible al web http: // ec. europa.eu/odr.

Modificació de les condicions generals de venda

Carns Milà es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Carns Milà.

Els usuaris de Carns Milà que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de Carns Milà.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts mostrats, les marques i noms comercials, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris. Carns Milà.com fa un ús legal d’ells per designar els continguts, d’acord amb les limitacions de el dret de marca.

Sobre Carns Milà

J.MILÀ, SA (Des d’ara Carns Milà). amb domicili social al C / Tarragonès 25 Pol. Ind. Molí d’en Serra Santa Oliva (Tarragona) CP 43710 i CIF A43094929.

Denegació i retirada de l’accés a la pàgina web carnsmila.com i / o serveis

Carns Milà es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web carnsmila.com i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que sigui aplicable.