Les nostres instal·lacions

Les instal·lacions estan dissenyades amb la més alta tecnologia en el processat i conservació de productes carnis, garantint en tot moment la qualitat i salubritat dels productes.

Totes les operacions de manipulació es realitzen a la seva sala corresponent, amb temperatura controlada (7‑9ºC), i amb un flux de recorreguts en un únic sentit, des de la recepció fins a l’expedició.

En total es disposa de més de 1800 m² destinats al processat de la carn, i 600 m² a la neteja i pàrquing de vehicles.

Les instal·lacions estan formades per:
 • Sala Showroom de 40 m².
 • Sala d’especejament de 200 m².
 • Sala d’elaboració de 25 m².
 • Sala d’envasat de 40 m².
 • Sala de preparació de comandes de 40 m².
 • Cambres de conservació a 0ºC de 1000 m³.
 • Cambres de conservació a -20ºC de 450 m³.
 • Túnel de congelació a -40ºC de 50 m³.
 • Moll de recepció de producte refrigerat de 60 m².
 • Moll d’expedicions de producte refrigerat de 33 m².
 • Magatzems específics (cartrons, envasos, additius) 60 m².
 • Altres dependències (vestuaris, oficines) 250 m².