Les nostres instal·lacions

Les instal·lacions estan dissenyades amb la més alta tecnologia en el processat i conservació de productes carnis, garantint en tot moment la qualitat i salubritat dels productes.

Totes les operacions de manipulació es realitzen a la seva sala corresponent, amb temperatura controlada (7‑9ºC), i amb un flux de recorreguts en un únic sentit, des de la recepció fins a l’expedició.

En total es disposa de més de 1800 m² destinats al processat de la carn, i 600 m² a la logística.

Les instal·lacions estan formades per:

 • Sala Showroom
 • Sala d’especejament
 • Sala d’elaboració
 • Sala exclusiva d’aviram
 • Sala d’envasat
 • Sala de preparació de comandes
 • Cambres de conservació a 0ºC
 • Cambres de conservació a -20ºC
 • Túnel de congelació a -40ºC
 • Moll de recepció de producte refrigerat
 • Moll d’expedicions de producte refrigerat
 • Magatzems específics (cartrons, envasos, additius)
 • Altres dependències (vestuaris, oficines)