Com sabem si el producte és ibèric?

El primer pas de tots és fixar-se si el pernil té un precinte amb una etiqueta que posa Norma de qualitat de l’Ibèric amb el logo d’ ASICI (Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico).

El precinte ens ha de dir quin tipus de producte és: pernil o paletilla i quina ha sigut l’alimentació assignada a l’animal. Aquí ja és quan entren els rangs dels colors. Hi ha un total de quatre categories distingides amb quatre colors. Segons el moment en què el volem gaudir, podem escollir un o l’altre depenent de les necessitats de cadascú.

Colors i categories dels pernils ibèrics

  • Etiqueta negra: Identifica el pernil de gla *bellota 100% ibèric. *Alimentat amb gla, herbes i altres recursos de la devesa.
  • Etiqueta vermella: pernil de gla *bellota ibèric. Porc creuat. *Alimentat amb gla de la devesa.
  • Etiqueta verda: pernil d’esquer *cebo de camp. Porc creuat. *Alimentat amb pinso a l’aire lliure.
  • Etiqueta blanca: pernil d’esquer *cebo ibèric. Porc creuat. *Alimentat amb pinso en granges.

Mai abans el consumidor havia disposat de tanta informació i tanta garantia per escollir el producte ibèric que millor encaixa amb les seves preferències i necessitats.

MAPAMA (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient) és el creador d’aquest sistema de precintes juntament amb el sector Ibèric pel control de traçabilitat i transparència en les seves produccions.

Ítaca és l’eina digital que controla tota la traçabilitat dels productes ibèrics des que neix l’animal fins que el pernil està a punt de venta.