Carns Milà i Grup Entrem-hi

El passat 16 de novembre va donar lloc la 8a edició de Speed Dating empresarial, organitzat per Grup Entrem-hi. Una gran iniciativa dirigida a desenvolupar activitats econòmiques i projectes sociolaborals que permeten millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc d’exclusió social.

En aquesta ocasió, vam entrevistar diferents candidats a treballar amb nosaltres.

Què és Entrem-hi

Entrem-hi són entitats i empreses socials que desenvolupen activitats econòmiques i projectes sociolaborals. És a dir, ajuden a totes aquelles persones amb risc d’exclusió social i laboral i els hi milloren la qualitat de vida en el marc d’un procés d’acompanyament professional.

Grup Entrem-hi porta més de 20 anys treballant per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió.

Acompanyament professional

Es programen accions siguin individuals o grupals que permeten adquirir tots els coneixements professionals que cada persona necessita per ocupar aquells llocs de treball que demanen les empreses del mercat laboral.

Itineraris personalitzats d’inserció

Cada persona és diferent per tant cada persona té l’oportunitat de respondre’s què vol, què ha de fer per aconseguir-ho i si se sent capaç de fer-ho en aquell moment. Són tres preguntes bàsiques si es vol arribar a aconseguir feina.