FETGE DE VEDELLA

Òrgan situat annex a l’intestí. És una viscera de mida considerable.

Introdueix el teu email per descarregar la fitxa completa: