C/Tarragonès, 25, 43710  Santa Oliva, Tarragona - Tel. 977 66 29 32 - info@carnsmila.com

Seguretat alimentària

La Qualitat a Carns Milà sempre és un requisit indispensable. Per això es realitza un control exhaustius de tots els processos i fases de producció, des de la compra de les primeres matèries fins a l'entrega del producte al client.

Carns milà distribució i venda de carns el vendrell
Carns milà distribució i venda de carns el vendrell

Gràcies a la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i al compliment normatiu de A.P.P.C.C. aconseguim tenir un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la millora continua, mitjançant procediments i Instruccions tècniques de treball. A més a més, l'experiència dels treballadors i la seva formació garanteixen la correcta manipulació, transformació i control de tots els productes carnis.

Carns Milà, disposa d’un sistema informàtic específic en el sector, que permet controlar la traçabilitat ascendent i descendent a temps real i en totes les fases de producció garantint així el compliment de la normativa sobre traçabilitat.

Carns milà distribució i venda de carns catalunya
Carns Milà

Tots els processos de la indústria s'efectuen sota un control rigorós per part del Departament de Qualitat, per tal de garantir les bones pràctiques de manipulació, identificació, traçabilitat dels productes i requisits contractuals amb els clients. Aquests controls s’inicies a la compra, continuen a la recepció, al transformat, al producte acabat i finalitzen a l’expedició.

Carns Milà disposa d'un Procediment de neteja i desinfecció de totes les dependències i instal·lacions. Aquesta neteja es realitza a diari, i es verifica amb un control visual i amb un control microbiològic de superfícies que valida el correcte procés de neteja.

Carns Milà