Les costelles corresponents a la falda comprenen des de la sisena a la tretzena, ambdues incloses. Peça amb gran proporció de teixit conjuntiu i os. Té una textura tova i molt gustosa. Tallada de forma transversal s’obté el “churrasco”.

La meva cistella