“Els xais són mamífers quadrúpedes remugants mantinguts com a bestiar. Se’ls valora per la seva carn. S’anomenen carn de xai quan és un animal jove i carn de bé quan és un animal adult. El pes d’aquests xais és de 10 a 12.5 Kg.

La meva cistella